RRETH

LINKES e ka marrë emrin nga ' Lin coln Avenue' dhe ' Kes trel Road' - rrugët që rrethojnë banesat shumëkatëshe ku jemi vendosur.  Ne jemi një grup i udhëhequr nga komuniteti - LINKES u krijua nga  dhe qeveriset nga banorët vendas.   

Qëllimi ynë bamirës është të ofrojmë mundësi për mësim dhe mirëqenie dhe të përdorim objektet tona të komunitetit për të mirën e komunitetit. 

Ne kemi një qasje të zhvillimit të komunitetit për punën tonë, që do të thotë se ne synojmë të angazhohemi me njerëzit në komunitet dhe të përpiqemi të sigurojmë që shërbimet tona të përmbushin nevojat e tyre dhe që njerëzit të kenë mundësinë të përfshihen në organizatën tonë.

 

Ne ofrojmë një program të gjallë grupesh javore dhe mundësi mësimi për të gjithë anëtarët e komunitetit, duke përfshirë fëmijët dhe të rinjtë, gratë dhe burrat dhe të moshuarit.  Ne gjithashtu ofrojmë informacion dhe ndihmë për t'i dërguar njerëzit në shërbime dhe organizata të tjera lokale. Puna jonë promovon integrimin dhe ne koordinojmë një sërë ngjarjesh gjatë gjithë vitit për të bashkuar njerëzit,  siç është Dita jonë vjetore e Argëtimit.

 

Nëse jeni të interesuar të përfshiheni ose duke marrë pjesë në një nga grupet tona vullnetare ose duke qenë në Bordin tonë, atëherë ju lutemi kontaktoni.