TË MËSUARIT

Anglisht për folësit e gjuhëve të tjera (ESOL)*

*Vetëm lista e pritjes

Kostoja:  FALAS
Klasat tona fillestare të anglishtes (anglisht për folësit e gjuhëve të tjera) zhvillohen nga Kolegji Clyde dhe zhvillohen nga gushti deri në qershor çdo vit.
  Nëse jeni të interesuar, ju lutemi flisni me një anëtar të stafit për të aplikuar.