GRUPET E KOMUNITETIT

1/8

Ne vrapojmë  një numër i gjallë grupesh dhe aktivitetesh gjatë gjithë vitit për familjet dhe të rriturit.

Ne kemi gjithçka, nga klasa angleze për folësit e gjuhëve të tjera (ESOL), grupi i grave dhe një klub drekë për të moshuarit.

Zgjidhni një grup nga më poshtë
  për më shumë informacion. 

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Instagram Icon

GRUPET

TË MËSUARIT

KOMPJUTERIKE

MBËSHTETJE

MIRËQENIA